MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri Velinimetimizdir.

Kurulduğumuz günden günümüze kadar bizlerden desteğini esirgemeyen ve firmamıza inanan, güvenen tüm müşterilerimize diğer adıyla üçüncü gözümüze saygılarımızı sunarız.

Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar hemen hemen her köşesinde esnafların çoğunun dükkanında yer alan ‘müşteri velinimetimizdir' diye bir yazı asılıdır.

Esnaflar bu toprakların insanının değişmez misafirperverlik özelliğinden dolayı özel bir çaba sarfetmeden bu yazının hakkını oldukça vermektedirler.

Anadolu’da yüzyıllardır yer alan müşteri velinimettir düsturu, atalarımızın bizlere bırakmış olduğu en kıymetli mirastır. Öncelikle kendimizinde birer müşteri olduğunu düşünerek, ticaretin ahlak ve dürüstlük çerçevesinde yapılabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde halen bir çok esnafın duvarında müşterinin özel olduğunu anlatan onlarca farklı söz de bulunmaktadır.

Ürün ve hizmet seçeneklerinin günümüzden çok daha kısıtlı ve her türlü bilgiye ulaşmanın oldukça dar olduğu dönemlerde, müşteri olgusu oldukça önemliyken, günümüzde ticaretin globalleşmesi ve internetin etkisiyle müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerinin, rekabet üstünlüğü, ürün ve hizmet kalitesi açısından hayati önem taşıması kaçınılmazdır.

Portsan mermer bu düsturun öncelikle ticari ahlakın bir parçası olduğu düşüncesiyle dönemsel olarak müşteri anketleri yapmakta ve anketler sonucunda ortaya çıkan müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerini firmanın üçüncü gözü olarak değerlendirerek, ürün, hizmet yapısını geliştirmede, Ar-ge araştırmalarında ve şirket kurumsal kültürünün oluşmasında büyük önem taşıdığına inanmaktadır.

Bu bilinç dönemsel olarak yapılan eğitimler ile tüm çalışanlara paylaşılmaktadır. Üretimin tüm aşamasında çalışanlarına müşteri gözüyle bakabilme ve düşünebilme olgusu anlatılmak suretiyle hedef odaklı takım ruhu oluşturulmaya çalışmaktadır.

Şikayetlerin oluşma sebebi, düzeltme süreci ve sonuçları hassasiyetle incelenerek her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kalite toplantılarında değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlar yönetim kurulu ile paylaşılarak, yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefiyle ele alınmaktadır.

Bizler tam yirmi beş yıldır bu algı çerçevesinde, müşterilerimizi ve müşteri şikayetlerini, hizmet yapımızı, ürün kalitemizi ve sonuç olarak şirket kültürümüzü daha iyiye taşıması için  vazgeçilmez velinimet olarak görmekteyiz.

Kurulduğumuz günden günümüze kadar bizlerden desteğini esirgemeyen ve firmamıza inanan, güvenen tüm müşterilerimize diğer adıyla üçüncü gözümüze saygılarımızı sunarız.

Aradığınız projeleri bulmak için yazmaya başlayın.